Κατασκευές Plexi-Glas

Η εταιρεία membranestzamion.gr δραστηριοποιήται στη διαμόρφωση και την επεξεργασία plexi glas δημιουργώντας καινοτόμες ιδέες

και καταφέρνοντας να δίνει λύσεις για χώρους και αντικείμενα που κανένα άλλο υλικό δε μπορεί να τις δώσει.Οι εφαρμογές του plexi glas είναι αναλόγια, βιτρίνες, τραπέζια, καρέκλες, κουβούκλια φύλαξης έργων τέχνης, παρ μπριζ σκαφών αναψυχής, φινιστρινιών, γραφείων, επενδύσεις ντουλαπιών, βιτρίνες εκθεμάτων ή προσωπικών συλλογών.

Η επεξεργασία του plexi glas δεν σταματάει στα παραπάνω, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μοναδικότητα με χάραξη-κοπή από μηχάνημα cnc-router ή laser ανάλογα με την τελική εμφάνιση της κατασκευής. Στα καταστήματά σας, έχετε τη δυνατότητα, με plexi glas, να κόψετε το λογότυπό σας ή την επωνυμία της επιχείρησής σας ή να κάνετε χάραξη για τη δυμιουργία επαγγελματικού ή επιιχειρηματικού δώρου.

Share this page